O zvonech Mělnických

Zvony na věži sv. Petra a Pavla

Trocha historie

Kostel sv. Petra a PavlaPočátek stavby věže byl v roce 1483 a následující rok byla dostavěna (výška 60 m). Byly zde určitě pověšeny zvony, ale ty se roku 1681 při požáru věže roztavily. Po osmi letech, kdy mělnickým zvonil jen malý zvon z roku 1410 v sanktusní věžičce, byly objednány zvony nové. Stalo se tak u zvonaře Jeana Pricqueie.

Jean Pricquei byl Francouz, rodilý v Lotrinsku. Do Čech přišel před rokem 1655 a usadil se nejprve v Klatovech. Po roce 1660 přenesl své sídlo do Mladé Boleslavi, kde také naše zvony roku 1690 odléval. Dne 22. června r. 1690 byly nákladem obce ulity tři zvony. Největší váží 46.40 centu, prostřední 20 a třetí 9.89 centu starých, tedy asi 23.20 q, 10q a třetí 5 q. 

Dne 9 července 1690 byly zvony dole za věží posvěceny Jaroslavem hrab. ze Sternberka, biskupem litoměřickým a kanovníkem pasovským. Velký zvon posvěcen na jméno sv. Petra a Pavla, prostřední na jméno sv. Václava a Ludmily a třetí sv. Vavřince a Barbory. Když učiněny byly přípravy, přikročeno dne 5. září 1690 k vytažení zvonů na věž, nejmenší nejprve, prostřední pak a naposledy velký, který, když k největšímu oknu vytažen byl, s té velké výše dolu spadl, ale sobě neublížil ani nikoho poranil. Druhého dne na to času poledního štastně nahoru vytažen jest, načež potom v kostele na díků činění Bohu Všemohoucímu.

Zvony

Petr a Pavel

Petr a PavelNejvětší z nich Petr a Pavel měří v průměru 1,66m a je vysoký 1,35m a váží asi 23,20q. Na vrcholu má řadu ornamentů, pod ním nápis:

SPES NOSTRA. SALVS NOSTRA. HONOR NOSTER. O BEATE TRINITAS. ANNO DOMINI 1690.

Pod nápisem tímto jest vkusný rozvilinový pás, pod nímž jsou ojedinělé akantové listy. Na plášti vkusně upravené nápisové tabulky následujícího obsahu:

PRAENOBILES GENEROSI AC CONSVLTISSIMI

DOMINY PRO TVNC REGIAE DOTALIS VRBIS 

MELNICENSIS AMPLISSIMVS MAGISTRATVS 

D.IAGOBVS HAMATIVS MVLBACH S.C. MAIESTATIS

IVDEX, D.IOANNES HORZICZKY, D.MATHIAS OBORSKY, D. D. STRZELECZ,

D. F. HEJDA, FIERI CVRARUNT. IOANNES PRICOVEY FVSOR CAMPANARVM

ET CIVIS NEO-BOLESLAVIAE FECIT.

Pod tím to znak Pricqueyův. Mimo tj. na plášti reliefový znak městský a relief ve věnečku znázorňující Pannu Marii a sv. Josefa vedoucí Ježíška. V zadu na plášti reliéf Krista na kříži s obvyklými postavami u paty kříže (Jan Evangelista a Panna Maria) a nápis:

ADM. R. D. NICOLAVS FRID. WEIS DECA: MEL.

Tento zvony byl roku 1942 zabaven a dopraven do Prahy na Maniny, kam byly zvony sváženy, ale jako zázrakem unikl zničení a vrátil se zpět v roce 1945 na Mělník, kde zvoní dodnes.

Václav a Ludmila

vaclav_a_ludmilaDruhý menší zvon váží 1000 kg. Je zasvěcen sv. Václavu a sv. Ludmile , má v průměru 1,24m a jest vysoký 1,05m a váží 10q. Nahoře nuzně ornamentované pásy a nápis:

HVC PROPERATE ANIMAE VENIT AD NOS IANVA COELI LIMEN ERIT COELI IANVA MELNICII ANNO DOMINI 1690.

Na plášti v renesanční arkádě s dvěma sloupky po stranách, panna Maria s děťátkem. Pod tím znak Priqwueyův. Po straně ve věnci sv. Václav a sv. Ludmila, na druhé straně sv. Jan Nepomucký bez věnce.

Anežka a Zdislava

anezka_a_zdislavaTřetí a nejmenší zvon dlouho na Mělníku nezvonil v 18. století prasknul, a proto byl roku 1767 přelit v Praze zvonařem Janem Kühnerem. A zasvědcen byl sv.Vavřince a sv. Barbory. Zvon má v průměru 1,00m, 0,85m výšky a váží asi 5q. Při hořejším okraji ornament révový, dole akantové listy a andělé s festony mezi nimi. Na plášti jest vypouklý znak městský: lev a půl orlice.

Nápisy nese následující:

MVLTOS CAMPANA VOCASTI RVPTA FVISTI FVNDI POSCEBAS PROTINVS ORE TVO ATQVE REFVSA SEMEL NORBERTI TEMPORE NOSTRI DECANI BARTEL SAT BENE EMERITI ISTVDTESTANTUR: SVCHANEK REGIVS IVDEX. ET KREDTLER, QVI ILLO TEMPORE CONSVL ERAT, GILEK PRIMATOR CVM PASEK. HERCVLES, ŠEBESTA, DRAZIANSKY, QVISQVIS EST CONSVL EORVM SYNDICVS ET LEITZNER, HOLAUER A PEDIBVS. SI VOX EST CVNCTA. SIMOLLIA BRACHIA SALTA ET QVACVINQVE POTES DOT E PLACENE PLACE AGATHA VIRGO POTENS, LAURENTI VICTIMA CHRISTI A TETRO NOSTRAS IGNE FOVETE DOMOS.

IOHANN GEORG KVHNER GOSS MICH IN PRAG 1767.

Následující dodatek nese chronogram (1767):

VtIMe fata InopInata LethaLIter eX toto Laesere Ita gratItVDo et beneVolentIa eX asse eXtrVXere.

Ale ani tento zvon dlouho na Mělníku nezvonil. Za první světové války byl potom jako nejmladší zvon rekvírován, vojáky rozmlácen a vyhozen z okna věže. V roce 1937 zakoupil p. Václav Koníček na jeho místo nový zvon zhotovený v Českých Budějovicích v dílně rodiny Pernerů. Zasvěcen sv. Ludmile. Ani ten bohužel na Mělníce nezvonil dlouho. Za druhé světové války byl odvezen pro válečné účely a již se nevrátil. 

Svěcení zvonu sv. Anežky a ZdislavyTrojici doplnil až nový zvon ulitý v roce 1992 na Zbraslavi ve zvonařské dílně Petra Rudolfa Manouška.Zvonařství Manoušek Zvon je stylově i zvukově přizpůsoben oběma starým zvonům. Posvěcen byl ke cti sv. Anežky a tehdy ještě blahoslavené Zdislavy 22. srpna 1993 . Téhož dne byl také vyzdvižen na věž a poprvé se jím zvonilo. Je na elektrický pohon, zvonění je naprogramované. Mělnické zvony jsou laděny do H - dis - fis, aby jejich vyzvánění ladilo sluchu.

 

nakres_zaveseniTak to jsou zavěšeny zvony ve čtvrtém patře věže. Zvony od leva - Anežka Zdislava - Petr a Pavel - Václav a Ludmila

Zvony je možno slyšet každou neděli od 9:00 do 9:10 v jejich plné kráse.