O zvonech Mělnických

Kapucínský klášter

Kostel a klášter kapucínský na Mělníce

Klášter kapucínský jest poslední dům v podloubí na severní straně straně náměstí mělnického. Klášter založený 20. září r. 1750 od měšťanky vdovy Marie Teresie Barbory Čebišové z Falkenberka, byl vystavěn r. 1752; darovala k tomu svůj dům a manželé alžběta a Ivan Šírer, následujíce jejího příkladu, svou zahradu mezi valy ležící. Jiří Tadeáš Glaser, primas města Mělníka, r. 1751 koupil za 600 zl. dům vedle kláštera od měšťana Karla Drážďanského a pak kus dvora od měšťana Václava Brudíka a na těch místech vystavěn r. 1753 kostel kapucínský.