O zvonech Mělnických

Radnice

Mělnická radnice

melnicka_radniceRadnice, jenž nalézá se na náměstí v pořadí podloubí, je starobylá budova slohu gotického. Pochází aspoň ze 14. století, nebo stála již roku 1398. Vyhořela v r. 1652, 1681 a 1765 a byla tudíž několikráte přestavěna a po posledním tom požáru, který v zadní části její vypukl, r. 1794 opatřena krytem a věží v nynější podobě a v r. 1885 až 1889 pak i uvnitř nákladem 14639 zl. 81 kr. obnovena. Při poslední obnově jmenovitě byly odstraněny chatrné štíty průčelí a nahraženy novými a celé průčelí radnice vkusně obnoveno. V podloubí radnice zřízen úhledný chodník, uvnitř budovy pak v přízemí upraven byt policejního revizora a zřízeny místnosti pro cejchovní úřad. V prvním patře upraveny a zřízena nová důstojná zasedací síň a potřebná sedadla. Do dvora radnice vystavěny nové věznice, pak nová kůlna pro rozličné potřeby a zásoby, uprostřed nádvoří postavena kašna a část prostranství vydlážděna. Mimo to zřízeno i nové a pohodlné schodiště, střecha pokryta na místě dřívějšího šindele anglickou břidlicí, vztyčena a zlacená báň (Do báně vloženy současné peníze a rozličné listiny) na věži, opraveny věžní hodiny a celá budova opatřena bleskosvody.