O zvonech Mělnických

Kostel a klášter kapucínský na Mělníce

Klášter kapucínský jest poslední dům v podloubí na severní straně straně náměstí mělnického. Klášter založený 20. září r. 1750 od měšťanky vdovy Marie Teresie Barbory Čebišové z Falkenberka, byl vystavěn r. 1752; darovala k tomu svůj dům a manželé alžběta a Ivan Šírer, následujíce jejího příkladu, svou zahradu mezi valy ležící. Jiří Tadeáš Glaser, primas města Mělníka, r. 1751 koupil za 600 zl. dům vedle kláštera od měšťana Karla Drážďanského a pak kus dvora od měšťana Václava Brudíka a na těch místech vystavěn r. 1753 kostel kapucínský. Kostel, budova stavby skrovné a jednoduché, zasvědcen jest sv. čtrnácti pomocníkům. Ve sklepení pod podlahou kostelní v dřívějších časech zemřelí členové řádu klášterního se pochovávali; dosud nalézají se zde rakve s kostrami.

V r. 1882 opraven kostel uvnitř nákladem více než 1000zl., jenž milodary zapraveny byly.

S počátku uvedeni byli do kláštera čtyři kapucíni. Kapucíni měli povinnost správně duchovní při děkanském chrámu Páně všemožně vypomáhati, a každou neděli a svátek ve vsi Záboří, jakož i ve svém klášteře česky a jednou za rok německy kázati.

V přítomném čase jsou v klášteře dva bratří a dva kněží ; jeden z těchto každodenně v klášteře milosrdných sester na Podolí mši sv. slouží.

Vodu do kláštera vésti povoleno městskou radou r. 1777 na útraty kláštera s tím doložením, že "kdyby svým časem nějaký nedostatek vody v městě se vyskytnouti měl, tak tím samým ob securitatem public. jiné zaopatření dle povahy by se státi musilo.

Také klášter kapucínský měl za císaře Josefa II. býti zrušen ; ale že dokázána byla jeho potřeba při městské farní správě duchovní, bylo zrušení jeho odvoláno a klášter byl zachován. 


Poznámky : Takto byl popisován klášter roku 1892. Dnes již nepatří kapucínům. V klášteře je dnes zřízeno Mělnické muzeum. Kostel patří pod proboštství města Mělník. O zvonu se mi nepodařilo získat žádné informace. Dostat se k němu je problém, protože na půdě kostela je také část muzea. Proto jsem pro Vás alespoň zvon vyfotil.

Zvon Zvon