O zvonech Mělnických

Řepín

Řepín

Řepín

(sepsáno o Řepíně roku 1892)

(Místo, kde roste řepina, řepinka, jež se řepí, zachycuje). Řepín (ve starých listinách též Rypin, Rypzin, Rypein), ves, 13,3 km od Mělníka na východ vzdálená, leží na vysočině na ostrohu obklopeném téměř kolkol lesy a háji a prostírá se dílem na rovině dílem na svahu k jihu obráceném.