O zvonech Mělnických

Chloumek

Chlomek

Chlomek (Chlomek, vlastně Chlůmek = kopeček) ves na úbočí soujmenného kopce 2 až 5 km severovýchodně od Mělníka ležící. Většina domů leží po různu na pozemcích, kde bývaly téměř všude vinice. Na Chlomku jsou dva kostely, k východu u lesa kostel nejsv. Trojice, k západu na kopci Chlomku kostel sv. Jana Nepomuckého.