O zvonech Mělnických

Chlomek

Chlomek (Chlomek, vlastně Chlůmek = kopeček) ves na úbočí soujmenného kopce 2 až 5 km severovýchodně od Mělníka ležící. Většina domů leží po různu na pozemcích, kde bývaly téměř všude vinice. Na Chlomku jsou dva kostely, k východu u lesa kostel nejsv. Trojice, k západu na kopci Chlomku kostel sv. Jana Nepomuckého.

Kostel nejsv. Trojice

Poutnický kostel nejsv. Trojice jest od města 3 km severovýchodně u lesa chlomeckého jindy Hůla nazvaného a jest asi 2/3 km od kopce Chlomku na východ vzdálen. Kostel pochází z r.1588 čehož důkazem jest pamatní peníz při založení jeho ražený a při opravě kostela r.1769 nalezený, na jehož jedné straně nalézá se vyobrazení téhož kostela s českým nápisem: První kámen k témuž chrámu Páně položen byl v létu Páně 1588 dne 21 julii. Podle ústního podání založila kostel Anna Chládková, měšťanka mělnická. Druhý (nový) zvon, zasvědcený sv. Václavu, byl ulit r. 1887 od Děpolda v Praze. (O prvním zvoně se v knize nepíše)

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Od kostela sv. Trojice 2/3 km na západ jest na Chlomku, na nejvyšším (250m) kopci v okolí, Kostel sv. Jana Nepomuckého, kde ve svátek tohoto světce slavné bohoslužby Boží se konají. Kostel má průčelnou věž k západu obrácenou, jeden oltář a na kůru malé přenosné varhany; ostatně ničím jiným nevyniká. Kostel vystavěn a nadán byl r. 1708 od Alžběty Eufrosiny Schniedové, měšťanky mělnické, která na Šopce bydlela. (O jediném zvonu který zde byl se v knize nepíše)


Poznámky:

Dnes je tato obec ne Chlomek, ale Chloumek. Při návštěvě Pražských zvoníku v kostele sv. Trojice bylo žjištěno toto: Ve věžičce kostela visí na dřevěné stolici 3 zvony.

Zvon - spodní průměr - 29,3 cm, výška - 24 cm, šířka závěsu - 36 cm, rok ulití - 1945. Zvon je zavěšen na dřevěném závěsu. Koruna je sloupková. Plášť je hladký, pouze uprostřed něj je datum 1945 a nad věncem jsou dvě jednoduché linky asi 1 cm od sebe. Srdce je zavěšeno v oku na kůži a má délku 31 cm. Zvon je zvoněn ručně.

Zvon - spodní průměr 41,6 cm, výška - 32 cm, šířka traverzy - 55 cm, rok ulití - 1945.Zvon je zavěšen na železné traverze. Koruna je talířová. Plášť je hladký - bez nápisů, pouze uprostřed něj je datum 1945 a nad věncem jsou dvě jednoduché linky asi 1 cm od sebe. Srdce je zavěšeno v oku na kůži a má délku 41,5 cm. Zvon je zvoněn ručně.

Václav - spodní průměr - 30,2 cm, výška - 22 cm, rozpětí traverzy - 46 cm, rok ulití není uveden, autor neznámý. Zvon je zavěšen na železné traverze. Koruna je čtyřuchá. Pod čepcem je jednoduchá linka, asi 2 cm pod ní je další jednoduchá linka. Uprostřed pláště je plastika sv. Václava s erbem s orlicí a korouhví v ruce. Pod postavou je nápis:S. WENZEL. Srdce je zavěšeno na kůži a má délku 28 cm. A je na ruční zvonění. Jeden ze zvonů sem byl přenesen ke konci 70. let ze zrušeného kostela Jana Nepomuckého na Chloumečku.

Za tyto informace z Chloumku děkuji Čejce z Prahy.