O zvonech Mělnických

Mělník

Kostel a klášter kapucínský na Mělníce

Klášter kapucínský jest poslední dům v podloubí na severní straně straně náměstí mělnického. Klášter založený 20. září r. 1750 od měšťanky vdovy Marie Teresie Barbory Čebišové z Falkenberka, byl vystavěn r. 1752; darovala k tomu svůj dům a manželé alžběta a Ivan Šírer, následujíce jejího příkladu, svou zahradu mezi valy ležící. Jiří Tadeáš Glaser, primas města Mělníka, r. 1751 koupil za 600 zl. dům vedle kláštera od měšťana Karla Drážďanského a pak kus dvora od měšťana Václava Brudíka a na těch místech vystavěn r. 1753 kostel kapucínský.

Zvony na věži mělnického evangelického kostela

Evangelický kostel

Na věži evangelického kostela, mezi ulicemi Pražská a Krombholcova, jsou zavěšeny dva zvony - J. A. Komenský a mistr Jan Hus. Ještě před válkou zde ale visely zvony tři, jež byly zavěšeny: dva vedle sebe a jeden pod nimi. Dodnes je na věži tohoto kostela stále pro tento zvon místo.

Mělnická radnice

melnicka_radniceRadnice, jenž nalézá se na náměstí v pořadí podloubí, je starobylá budova slohu gotického. Pochází aspoň ze 14. století, nebo stála již roku 1398. Vyhořela v r. 1652, 1681 a 1765 a byla tudíž několikráte přestavěna a po posledním tom požáru, který v zadní části její vypukl, r. 1794 opatřena krytem a věží v nynější podobě a v r. 1885 až 1889 pak i uvnitř nákladem 14639 zl. 81 kr. obnovena. Při poslední obnově jmenovitě byly odstraněny chatrné štíty průčelí a nahraženy novými a celé průčelí radnice vkusně obnoveno. V podloubí radnice zřízen úhledný chodník, uvnitř budovy pak v přízemí upraven byt policejního revizora a zřízeny místnosti pro cejchovní úřad. V prvním patře upraveny a zřízena nová důstojná zasedací síň a potřebná sedadla. Do dvora radnice vystavěny nové věznice, pak nová kůlna pro rozličné potřeby a zásoby, uprostřed nádvoří postavena kašna a část prostranství vydlážděna. Mimo to zřízeno i nové a pohodlné schodiště, střecha pokryta na místě dřívějšího šindele anglickou břidlicí, vztyčena a zlacená báň (Do báně vloženy současné peníze a rozličné listiny) na věži, opraveny věžní hodiny a celá budova opatřena bleskosvody. 

Zvony sanktusní vížky kostela sv. Petra a Pavla

V malé vížce sanktusní, která roku 1899 řádně byla opravena, plechem pobita a natřena, jsou tři malé zvony:

1.- 0,43m v průměru, 0,35m výšky s nápisem:

ANNO DOMINI MILLELIMO CCCC DECIMO HEC CAMPANA FUCA EST.

Ctihodné stáří tohoto zvonu 1410 překvapuje.

2.- 0,30m v průměru, 0,25 výšky s nápisem:

Zvony na věži sv. Petra a Pavla

Trocha historie

Kostel sv. Petra a PavlaPočátek stavby věže byl v roce 1483 a následující rok byla dostavěna (výška 60 m). Byly zde určitě pověšeny zvony, ale ty se roku 1681 při požáru věže roztavily. Po osmi letech, kdy mělnickým zvonil jen malý zvon z roku 1410 v sanktusní věžičce, byly objednány zvony nové. Stalo se tak u zvonaře Jeana Pricqueie.

Jean Pricquei byl Francouz, rodilý v Lotrinsku. Do Čech přišel před rokem 1655 a usadil se nejprve v Klatovech. Po roce 1660 přenesl své sídlo do Mladé Boleslavi, kde také naše zvony roku 1690 odléval. Dne 22. června r. 1690 byly nákladem obce ulity tři zvony. Největší váží 46.40 centu, prostřední 20 a třetí 9.89 centu starých, tedy asi 23.20 q, 10q a třetí 5 q.