O zvonech Mělnických

Zvony na věži mělnického evangelického kostela

Evangelický kostel

Na věži evangelického kostela, mezi ulicemi Pražská a Krombholcova, jsou zavěšeny dva zvony - J. A. Komenský a mistr Jan Hus. Ještě před válkou zde ale visely zvony tři, jež byly zavěšeny: dva vedle sebe a jeden pod nimi. Dodnes je na věži tohoto kostela stále pro tento zvon místo.

Zvony

Spodní zvon - J. A. KOMENSKÝ

Zvon Jan Amos KomenskýByl pojmenovaný po učiteli národů a je zde zvonem větším, výšky 74 cm a průměru 100 cm. Zvon má talířovou korunu. Na čepci je ornamentální pás s velkým vzorem. Pod ním je linkou ohraničený pás ze za sebou spojených tří dlouhých hladkých listů, kolem nichž jsou u spojení vždy dvě perly, každá z jedné strany. Pod pásem je perlová linka a pod ní ornamentální pás s listovým a květinovým motivem. Uprostřed pláště na jižní straně je kříž se čtyřmi laločnatými konci zasazený v otevřené knize a paprscích svatozáře. Pod ním je nápis:

J. A. KOMENSKÝ

ŽIV BUĎ

NÁRODE POSVĚCENÝ BOHU!

NEUMÍREJ MUŽI TVOJI AŤ JSOU BEZ POČTU!

Na opačné straně:

KOLOS.3.4,

KRISTUS ŽIVOT NÁŠ

Na západní straně uprostřed pláště je v elipsovitém štítku císařský erb (císařská koruna, dvojhlavá orlice s erbem na hrudi). Srdce zvonu je zavěšeno na řemenu. Zvonař: Peter Hilzer, K.uK. Hof-glocken Ciesser in WR Neustadt 1897. Tento zvon byl nejspíše darován při dostavění kostela, jehož stavba byla dokončena téhož roku.

Horní zvon - mistr Jan Hus

Zvon mistr Jan HusTento zvon se jmenuje po mistrovi Janu Husovi a je zde zvonem menším, výšky 50 cm a průměru 66 cm. Zvon má talířovou korunu. Pod čepcem je ornamentální pás s listovým, květinovým a hroznovým motivem, proplétaný stužkou a ohraničený úzkou jednoduchou linkou. Na jižní straně pod pásem je nápis:

M. J. HUS

VĚRNÝ KŘESŤANE, HLEDEJ PRAVDY, SLYŠ PRAVDU, UČ SE PRAVDĚ, MILUJ

PRAVDU, DRŽ PRAVDU, BRAŇ PRAVDU AŽ DO SMRTI.

Na druhé straně:

Jan 8,32: POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS VYSVOBODÍ

Zvonař: ulil R. Herold, V Chomutově 1935

I tento zvon byl za války roku 1942 odebrán, ale po válce si našel místo zpět na mělnickém kostele.

Zvon Blahoslav

Zrekvírovaný zvon Blahoslav

Takové štěstí však neměl zvon třetí. Jeho jméno bylo nejspíše "Blahoslav" a jeho výška byla asi 80cm. Tento zvon byl roku 1945 identifikován v Hamburku, ale už se ho nepodařilo dovézt nazpět na Mělník. Jméno zvonaře není známo jakož i datum ulití. Dnes je možné ve zvonici nalézt pouze jeho srdce, materiál pro zavěšení (šrouby atd.) a ocelovou traverzu se závažím, které zvon vyvažovalo. 

 


Poznámky:

Nákres zavěšeníVe zvonici je ocelový rám, na němž jsou zvony zavěšeny nestandardním způsobem (viz. obrázek). To je dáno malou šířkou zvonice a díky tomuto způsobu se zmenší výkyv zvonu. Při tomto zavěšení je i zvonění pro člověka, který je zvyklý na normální zavěšení, trochu zvláštní. Zvoní se v neděli v 8:30 a v 9:00.