O zvonech Mělnických
Přiblížení zvonů a zvonic z okolí

Mělník

Královské věnné a okresní město Mělník leží v rozkošné krajině České. Již Hostivít, kníže český, při pohledu na ně (r.877) zvolal: "By Vyšehrad měl takové položení, netoliko knížata česká, ale i bohové nesmrtelní mohli by na něm bydleti". Starožitné toto město, vzdálené od hlavního města Prahy 32km na Sever, vévodí širé krajině na opukovém, od strany jihozápadní srázném kopci 220m vysokém, vinnou révou ověnčeném, pod nímž opodál k jihovýchodu vlévá se stříbropěnná Vltava do Labe královského. K Labi s Vltavou již spojenému na straně jihozápadní je stráň kopce veskrz příkrá, na ostatních stranách táhne se úbočí jeho k nížině na větším díle poněkud povlovně. Na severovýchodním a severozápadním úpatí kopce vine se vodná Pšovka, která na Šopce s potokem jalovým splývá a za Šopkou do Labe vpadá. A tak Labe a Pšovka ze tří stran objímají kopec Mělnický jako ostrov, jehož jediná východní strana s vyvýšeninou, odtud dále se táhnoucí, spojena jest.

Takto napsal o Mělníku Lud. Böhm v roce 1892. V tomto roce mělo město mnoho zvonů, ale řada z nich byla zabavena pro válečné účely.