O zvonech Mělnických

Šopka (Pšovka)

Ves ležící v rovině 1,5 km severně pod městem Mělníkem Z části při potoce Pšovce, který zde na pravém břehu do Labe vpadá, z části prostírá se na takzvaných Vinohradech na mírném jižním svahu Vehlovické výšiny. K Mělnické stanici dráhy severozápadní jsou 2 km cesty; dráha sama protíná část Vinohradů. Středem obce vede silnice erární, tak zvaná rumburská. Okresní silnice jde směrem k novému mostu pod Mělník.

K zvláštním budovám na Šopce náleží bývalý dvoupatrový Klášter řeholních bratří Augustiánů. V zapuštěném klášteře po jeho zrušení císařem Josefem II. roku 1789 nalézá se hospodářský úřad velkostatku Mělnického.

Kostel, zasvěcený sv. Vavřinci, pod patronátem c. k. matice náboženské, původně gotický s mnohými pozdějšími přístavbami a opravami jest při klášteře. Chrám má toliko malou sedlovou vížku; původně byl zde jeden zvon, později přibyly 4 menší.

Zvony

Velký zvon

Nese nápis:

Anno M.D.C.XIII. fusa est haec. Campan. A. D. Honorem Dei Omnipo. B. M.V. Et S. Laur. Nicolai. De tolentino,et Angeli Gabrielis. Pontificatus Pauli. V Regnate, Mathi Hec. Provinciala. Qus, P. M. C. Jo Babtistae Kriselli Prioratum Gabrielis.

(Následuje vyobrazení sv. Vavřince s roštem).

Caribony ex Monte ulmi sumptib. Monastery S. Laur. Ordinis Erem. S. Augus. Ub Civitae Melnik AD. A . B. J. M.

Pak následují čtyři obrazy evangelistův a znak tří trojúhelníků s hvězdou. Na přední straně je Kristus na kříži. Na protější straně je znak: koruna a jednohlavý orel a písmena M. N., ze strany obraz křtu P. Ježíše v Jordáně, z druhé (pravé) strany je znak kovolitce: tři hvězdy a půl křídla a letopočet 1613; kolem znaku pak je nápis:

Gindrich Senomatský z Sternsstatu v Miestie Slaném slyl Mne.

Druhý zvon

Nově přelit od Josefa Diepolta v Praze r.1881; původní byl z r. 1740 a vážil 72 kg. Na přední straně je vyobrazen kříž, na protější sv. Jan Nep.

Třetí zvon

Má letopočet 1744 a obrazy sv. Prokopa a sv. Václava.

Čtvrtý zvon (umíráček) 

Přelit byl r. 1883 též od Pražského zvonaře J. Diepolta; zvon pocházel původně z r.1774.


Poznámky:

Toto byl stav zvonů na dnešní Pšovce (již je součástí Mělníka) v roce 1892. Dnes na veži visí pouze z výpisu z roku 1892 jen velký zvon od Gindricha Senomatského a umíráček z roku 1920 od Oktáva Wintera.