O zvonech Mělnických

Pšovka

Zvony

Velký zvon

Velký zvon

Umíráček  

Umíráčekspodní průměr 350 mm, výška - 244 mm, zvonař - Oktáv Winter, rok ulití - 1920. Koruna je sloupková. Na čepci je ornamentální pás elipsovitých rostlinných šlahounů se čtyřlístky. Uprostřed pláště je 12,5 cm vysoký reliéf sv. Václava se štítem s orlicí a korouhví. Naproti je malé číslo 710 (pořadové číslo zvonu), pod ním 5 cm vysoká elipsovitá zvonařská značka s třířádkovým autorským podpisem:

Oktáv Winter, Zvonař v Broumově, Čechy

a pod ní rok ulití 1920. Nad věncem jsou dvě jednoduché linky. Ostatní zvony oznečené 2 až 4 nejspíše podlehly válečným rekvizicím.

 


 

Poznámky (2004):

V kostele který byl zasažen povodní v roce 2002 se letos dokončilo 80% oprav a kostel byl znovu vysvěcen. Samozřejmě, že i zvony prošly opravami a úpravami aby se znovu mohlo bezpečně zvonit. Jako je oprava závěsů, kuží, ložisek a lan. Velký zvon byl opraven již na jaře, na u umíráčku bylo tochu více práce nebot celé zavěšení bylo nevyhovující, musel jsem najít na věžičce nové místo kam zvon usadit. Proto se tento zvon přihlásil ke slovu až v létě. Místní kostelník Vašek se zhostil role zvoníka, bylo mu vysvětleno jak správně zvonit a od té doby zvoní sám pravidelně každý den v poledne a večer v 18 hodin. Jako jediný kostel na Mělníku zajištuje i zvonění umíráčku.

Chtěl bych poděkovat všem co mi při opravách pomohli jmenovitě: firmě Slánský František za zámečnické práce a Markétě za psychickou pomoc a pomoc při zavěšování. Dále Vaškovi za pravidelné zvonění.