O zvonech Mělnických

Vtelno

(Vetla tolik co vrba; vetelno č. vtelno = místo porostlé vrbovím)

V polovici okresní silnice mělnickomladoboleslavské, 16,5 km na východ od okresního města Mělník, v mírném rovném údolí od západu k východu se táhnoucí, leží Vtelno (Mělnické) jedna z nejstarších obcí českých, připomínaná již v 9. Stol. v župě Pšovanů. V obci jsou dva kostely, filiální katolický s dvěma věžemi a evangelický ref. Helvetského vyznání s jednou věží a třemi zvony.

Kostel evangelický vystavěn byl r.1783 a od roku následujícího dosazován je zde farář evangelický. Ku kostelu přistavěna r. 1865 pěkná věž se třemi zvony.

Filiální kostel katolický, zasvěcený sv. archandělu Michalovi, byl již v dobách předhusitských kostelem farním; v nynější podobě vystavěn byl r.1766 (1730?) a r. 1850 nákladem osadníků ozdoben. Katolický kostel má velkou a malou věž. Na této jsou dva zvonky z konce předešlého století (18. stol.), na velké pak tři velké zvony krásné práce a zvuku libého.

Dle věku nejstarší zvon jest bez ozdob a má na hořejší obrubě nápis:

Tento zwon gest udielan we gmeno buozie a matki buozie leta buozieho tisiceho cztyrzisteho osmdesateho trzietieho Hanusz Konwarz.

Na zvoně prostředním, ornamentálně ozdobeném, čteme vedle vylitých výňatků z evangelia sv. Jana:

Tak Bůh miloval svět - ...

atd. (aj.) letopočet:

Letha Panie 1559 (a) Bryccius Pragensis auxilio divino fecit me.

Na nejmenším, ozdobeném známými alegorickými postavami práce a řemesel a českých patronů, jenž téměř na všech zvonech, vyšlých z osvědčené dílny pražského zvonaře Brikcí z Cimperka (též z Cimperka) ml.,spatřiti možno, na straně hoření znak rytířů Vtelenských a na dolení toto věnování:

Udielan gest zwon tento nakladem wssy obce ze Wtelna. Pro potrzeby wosady a kostela gegich urozeny Pan Albrecht Wtelensky ze Wtelna. A na Wtelnie. Letha 1567.


Poznámky:

Takto je popisováno Vtelno v roce 1892. Zvony evangelického kostela nejsou blíže popsány. Ale asi i počet zvonů bude dnes jiný, určitě následné století válek si vzaly některé zvony, které byly použity pro jiné válečné účely.