O zvonech Mělnických

Vlňoves

(Vlina je záliv čili chobot, kde řeka do břehu zatéká, vline; Vlinaves. Vliněves tudíž tolik co ves u vliny.)

Vlňoves (vlastně Vliveněs, též Vlněves), vesnice, leží na levém břehu Labe 5,5 km severozápadně od Mělníka v nížině velice úrodné, náležející k takzvanému "zlatému pruhu země České" a pne se na samém břehu 7 až 8m vysoko nad normální hladinou řeky.

Z budov vyniká nový přívětivý farní kostel s bílou štíhlou věží, zasvěcený Stětí sv. Jana Křtitele. Dřívější kostel, již jako farní r. 1385 připomínaný, byl původně slohu románského. Kostel nynější, okrasa obce i celého okolí, vystavěn byl roku 1866 nákladem 40.000 zlatých.

Na věži jsou 4 zvony. Na největším s vypuklými obrazy sv. Václava a sv. Vojtěcha je tento nápis:

Tak Buh miloval swiet, zie syna sweho gednorozeneho dal, aby každý, kdoz wierzy w nieho, nezahynul, ale miel zywot wieczny.

a vedle toho:

Ne NAM, Pane, ne NAM, ale gmenu Twemu dik, chwalu wzdam.

Na menším zvoně je nápis:

Gloria in excelsis Deo

potom:

Sancte Deus, fortis et immortalis.

Tento zvon ulil Alexander Christel v Praze r. 1703. Ostatní dva zvony nejsou přístupný, nad nimi jsou věžní hodiny.


Poznámky:

Vliněves byla tak to popisována v roce 1892.