O zvonech Mělnických

Kostel sv. Václava

Vysoká (Vysoké)

(stav ve Vysoké v roce 1892)

Ves, leží na vysočině, táhnoucí se směrem od západu k východu a klesající v důl: jest vzdálená 9,5 km severovýchodně od Mělníka, odkudž vede okresní silnice spojující města Mělník a Dubou. Z Vysoké jest daleká vyhlídka na východ, na jih a na západ. Vysoká náležela k panství Mělnickému a měla před rokem 1785 čísel 39.

Z budov vyniká katolický chrám Páně, zasvěcený sv. Václavu. O svátek téhož českého patrona bývá zde slavena dosti hlučná pouť. Chrám jest uprostřed vsi na místě nejvyšším a jsa velmi vysoký i rozsáhlý, již ze vzdálí poskytuje pohledu velebného. V nynějším pěkném renesančním slohu vystavěn byl roku 1754 od Marie Sabelly Černínové, hraběnky z Chudenic roz. hrab. z Vesterlo jako poručnice syna svého Františka Antonína a pomoci mnohých osadníků. Dříve na tomtéž návrší uprostřed vsi stával kostel mnohem nenší, dřevěný, jenž připomíná se již r. 1384 a jenž byl r. 1639 od Švédů vydrancován.

Vysoká věž vystavěna a báň s křížem na ni zasazená byla r. 1753. Nejstarší zvon jest z r. 1537. Věžní hodiny, na čtyři strany ciferníkem opatřeny, bijí čtvrt a celé hodiny na cimbál daleko slyšitelný, jenž má tento nápis:

Do Wysoky tento Cymbal udielan nakladem te obcze skrze praczy Brykczy zwonarze z Czymberku v nowem miestie pražskem Leta 1574.

Ve věži jsou tři zvony, z nichž nejstarší se připomíná r.1537. Tento zvon má nápis:

Léta božího 1537 ke cti a chvále Pánu Bohu ten zvon požehnán a k sv. Václavu do Vysokýho od mistr Tomáš v Litoměřicích udělán. Amen.

Zvon největší má nápis:

S povolením vysoce urozeného Pána, pana Zbyňka Berky z Dubé a na zákopech udělán jest zvon tento do Vysokýho ku poctivosti a potřebě všech osadníků k této obci přináležejících, skrze Brykcyho, zvonaře a měšťana v Novém městě pražském. Léta Páně 1567.

Nejmenší zvon má nápis:

Léta Páně 1663 k větší cti a chvále Pána Boha a blahoslavené Panny Marie rodičky Jeho nákladem chudého záduší sv. Václava a s pomoci některých nábožných křesťanů obce Vysoké, Střednické a Strašenské tento zvon obnoven jest za faráře Václava Galva a urozeného Pana Jiřího Erazima z Valtířova, toho času hejtmana panství Mělnického.

Vzadu kostela jest malá vížka s malým zvonkem, kterým zvoní se v obyčejné dny do kostela a na klekání.


Poznámka:

Dnes se nalézá ve věži kostela pouze jeden zvon a to zvon nejstarší. Jeho výška je 87 cm a průměr 110cm, srdce je zavěšeno na řemenu a jeho výška je 85cm. Nápisy na něm jsou ve dvou řadách, které dělí jednoduchá linka. Z jedné strany je vyobrazeno (co? to vám nedokáži říci, byl jsem tam za tmy, ale ani kamarád nepoznal v tom šeru co to může být. Ale ještě se tam jednou pojedu podívat, teď již za světla.) Byl zvoněn ručně, teď se na něj delší dobu nezvoní ani asi zvonit nebude. Zvon má původní uložení, není uložen v ložiskách jak je zvykem. Ale je zavěšen na ROHATINÁCH. Zbylé dva popisované zvony asi prošly válečnými rekvizicemi. O patro níže jsem našel akorát srdce a traverzy těchto zvonů. Zvonice dostala nové okenice, které brání větru a dešti vniknout do zvonice. I hodiny popisované ještě dnes fungují a natahují se ručně každý den okolo 17. hodiny. Na hodinovém strojku je znatelné jeho stáří (podle ozubených kol). Hodiny při stálém počasí dokáží i dnes jít na sekundu přesně. Byl jsem i ve vížce u malého zvonu, dnes se již na něj nezvoní, provaz k němu již nevede. Myslím si, že oba tyto zbylé zvony by klidně mohly zvonit po pár malých úpravách.